Lykkefellen

Lykkefellen

Forfatter: Russ Harris
379,00 kr
Skap det livet du vil leve med ACT, mindfulness og engasjement Føler du deg iblant urolig, engstelig og utilstrekkelig, men gir inntrykk av at du har det bare bra? Du er ikke alene.
Ubehagelige følelser, grubling og bekmring er en uunngåelig del av det å være menneske. På en eller annen måte strever vi alle, med ulik intensitet gjennom ulike perioder i livet. "Lykkefellen" kaller Russ Harris den tilstanden som oppstår når du tror at negative tanker og følelser er et tegn på at det er noe galt i livet ditt. Og klarer du ikke å kvitte deg med dette stressende ubehaget, er du svak og mislkket. "Jeg må tenke positivt!" sier du til deg selv eller tror at det går an å gruble i stykker det som gjør deg trist, skamfull eller redd.
Lykkefellen er basert på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Gjennom 33 småkapitler lærer du at blokkering eller endeløs knusing av ikke-ønskelige tanker og følelser slett ikke er egnede teknikker, men tvert i mot skaper enda mer smertefullt ubehag. Å leve et godt liv med lykkerlige stunder er mulig dersom du aksepterer at det å gruble, bekymre deg og føle deg nedstemt er en del av livet. Det forteller at du bryr deg om deg selv og andre. Og det er vel egentlig en god tanke ...
Boktittel Lykkefellen
Forfatter Russ Harris
Type Pocket
Skap det livet du vil leve med ACT, mindfulness og engasjement Føler du deg iblant urolig, engstelig og utilstrekkelig, men gir inntrykk av at du har det bare bra? Du er ikke alene. Ubehagelige følelser, grubling og bekmring er en uunngåelig del av det å være menneske. På en eller annen måte strever vi alle, med ulik intensitet gjennom ulike perioder i livet. "Lykkefellen" kaller Russ Harris den tilstanden som oppstår når du tror at negative tanker og følelser er et tegn på at det er noe galt i livet ditt. Og klarer du ikke å kvitte deg med dette stressende ubehaget, er du svak og mislkket. "Jeg må tenke positivt!" sier du til deg selv eller tror at det går an å gruble i stykker det som gjør deg trist, skamfull eller redd. Lykkefellen er basert på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Gjennom 33 småkapitler lærer du at blokkering eller endeløs knusing av ikke-ønskelige tanker og følelser slett ikke er egnede teknikker, men tvert i mot skaper enda mer smertefullt ubehag. Å leve et godt liv med lykkerlige stunder er mulig dersom du aksepterer at det å gruble, bekymre deg og føle deg nedstemt er en del av livet. Det forteller at du bryr deg om deg selv og andre. Og det er vel egentlig en god tanke ...